Radca Prawny Robert Gierszewski - Informacje zawodowe

Jako radca prawny jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, nr wpisu na listę radców prawnych BD-864. Wykonując zawód radcy prawnego jako zawód zaufania publicznego, respektuję obowiązki etyczne ukształtowane w toku jego wykonywania, wyrażone w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego - Link.

W ramach wykonywania zawodu radcy prawnego podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i aktualnie posiadam ubezpieczenie OC w wysokości 350 tys EURO.