Porady prawne za pośrednictwem poczty elektronicznejDla Państwa wygody, udzielam porad i opinii prawnych jak również sporządzam projekty pism urzędowych lub procesowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystając z podanego adresu poczty e-mail mogą Państwo złożyć zapytanie o konkretną usługę prawną oraz o jej wycenę, a następnie po zaakceptowaniu stawki honorarium zlecić wykonanie uzgodnionej usługi prawnej.

Poczta elektroniczna trafia do mnie na bieżąco, więc mogą Państwo liczyć na kontakt zwrotny w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu wysłania zapytania.

Zapytanie o wycenę porady lub opinii jest bezpłatne i nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami. Zlecenie na usługę prawną będzie przyjęte do realizacji dopiero wówczas, gdy zaakceptują Państwo zarówno stawkę honorarium, jak i termin wykonania usługi. Wszelką dokumentację dotyczącą zleconej sprawy można przesłać do mojej kancelarii drogą elektroniczną w formie zeskanowanych dokumentów lub fotokopii. Po zaakceptowaniu kosztów przez Klienta oraz po opłaceniu uzgodnionego wynagrodzenia (przelewem na wskazany rachunek bankowy) tut. kancelaria przystępuje do realizacji zlecenia.

Należy również pamiętać o tym, iż nie wszystkie sprawy mogą być załatwione za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku gdy ocena sprawy będzie wskazywała, że porada za pośrednictwem poczty elektronicznej może być niewystarczająca, lub z innych przyczyn zaistnieje potrzeba osobistego spotkania z prawnikiem, zostaną Państwo o tym powiadomieni w celu podjęcia świadomej decyzji i ustalenia dalszego toku postępowania.

Wszelkie pytania w sprawach porad prawnych przez proszę kierować na adres mailowy: kancelaria.gierszewski@gmail.com